Jonas Carlsson

Denna kalender uppdateras automatisk hela dygnet och visar när jag är upptagen.

När det anges upptagen direkt under dagen är jag upptagen hela dagen och är inte anträffbar denna dagen.

När jag är tillgänglig kan du se vilken telefontid jag har nedan.

Är jag upptagen så svar jag inte mail utan tar det vid nästa tillfälle jag tillgänglig.

Dag före helgdag och helgdagar är jag ledig!

Med reservation för eventuella ändringar – klicka här!

Jonas Carlsson
tfn 070 171 33 62

© Hyresgästföreningen Nynäshamn