15-30 september

Denna vecka är följande tillgängliga
Stefan Uddebrant
Maj-Lis Carnegård
Åsa Wirström

Följande är inte tillgängliga innan 1 oktober
Jonas Carlsson
Helené Fredriksson
Maud Pettersson