Föreningsstyrelsen vecka 40 2015

Måndag Jonas Carlsson

  • Sjukskriven

Maud Pettersson

Stefan Uddebrant

Ma-Lis Carnegård

Helene Fredriksson

Kerstin Hedberg Svensson

Tisdag Jonas Carlsson

  • Sjukskriven

Maud Pettersson

Stefan Uddebrant

Ma-Lis Carnegård

Helene Fredriksson

Kerstin Hedberg Svensson

Onsdag Jonas Carlsson

  • Sjukskriven

Maud Pettersson

Stefan Uddebrant

Ma-Lis Carnegård

Helené Fredriksson

Kerstin Hedberg Svensson

Torsdag Normalt ingen verksamhet
Fredag Normalt ingen verksamhet
Lördag Normalt ingen verksamhet
Söndag Normalt ingen verksamhet

För individuell information se:

Jonas Carlsson – www.jonas.carlsson.hgfnynas.com

Maud Pettersson – www.maud.pettersson.hgfnynas.com

Stefan Uddebrant – www.stefan.uddebrant.hgfnynas.com

Maj-Lis Carnegård – www.maj-lis.carnegard.hgfnynas.com

Helené Fredriksson – www.helene.frederiksson.hgfnynas.com

Kerstin Hedberg Svensson – www.kerstin.hedberg.svensson.hgfnynas.com

Med reservation för eventuella ändringar!

© Hyresgästföreningen Nynäshamn

36a9e3a3dde4fedd4947cb19b2a276d9de43b25e2.jpg