Föreningsstyrelsen vecka 47 2015

Måndag  Stängt
Tisdag  Jonas Carlsson – ledig

Kommunfullmäktige, Nynäshamn

Onsdag Kommunfullmäktige – BUDGET 2016, Nynäshamn

Privata Förhandlingsrådet, Hyresgästföreningen Nynäshamn

Torsdag Normalt ingen verksamhet
Fredag Normalt ingen verksamhet
Lördag Hyresgästföreningen Region Stockholms – Fullmäktige
Söndag Normalt ingen verksamhet

Telefontid – www.telefontid.hgfnynas.com


För individuell information se:

Jonas Carlsson – www.jonas.carlsson.hgfnynas.com

Maud Pettersson – www.maud.pettersson.hgfnynas.com

Stefan Uddebrant – www.stefan.uddebrant.hgfnynas.com

Maj-Lis Carnegård – www.maj-lis.carnegard.hgfnynas.com

Helené Fredriksson – www.helene.frederiksson.hgfnynas.com

Kerstin Hedberg Svensson – www.kerstin.hedberg.svensson.hgfnynas.com

Med reservation för eventuella ändringar!

© Hyresgästföreningen Nynäshamn

36a9e3a3dde4fedd4947cb19b2a276d9de43b25e2.jpg