Vad händer vecka 3 2019 #hgfnynas

Måndag Lokala Hyresgästföreningen Rumba telefontid 
Lokala Hyresgästföreningen Heimdal telefontid 
Lokala Hyresgästföreningen Estö telefontid
Expeditionen stängd pga av flytt
Föreningsstyrelsen 
TisdagLokala Hyresgästföreningen Heimdal telefontid  
Lokala Hyresgästföreningen Estö telefontid
Förhandlingsdelegation AB Nynäshamnsbostäder
Expeditionen stängd pga av flytt  
OnsdagLokala Hyresgästföreningen Heimdal telefontid  
Lokala Hyresgästföreningen Estö telefontid 
Expeditionen stängd pga av flytt
TorsdagLokala Hyresgästföreningen Estö telefontid 
Normalt ingen verksamhet
Expeditionen stängd pga av flytt
Fredag Normalt ingen verksamhet 
Expeditionen stängd pga av flytt
Lördag Normalt ingen verksamhet
Expeditionen stängd pga av flytt
Söndag Normalt ingen verksamhet 

Expeditionen stängd pga av flytt

Uppdaterad 2019-01-09

Med reservation för eventuella ändringar

Telefontid – www.telefontid.hgfnynas.com

För individuell information se:

Jonas Carlsson – www.jonas.carlsson.hgfnynas.com

Maud Pettersson – www.maud.pettersson.hgfnynas.com

Tuula Forsius  – www.tuula.forsius.hgfnynas.com

Jan-Erik Björkman – www.jan-erik.bjorkman.hgfnynas.com

Med reservation för eventuella ändringar!

© Hyresgästföreningen Nynäshamn