Vad händer vecka 41 2019 #hgfnynas


Måndag

Lokala Hyresgästföreningen Heimdal telefontid

Lokala Hyresgästföreningen Estö 

Lokala Hyresgästföreningen Släggan telefontid

Lokala Hyresgästföreningen Rumba telefontid

Tisdag 

Lokala Hyresgästföreningen Heimdal telefontid

Lokala Hyresgästföreningen Estö 

Lokala Hyresgästföreningen Släggan telefontid

Föreningsstyrelsen Hyresgästföreningen Nynäshamn

Onsdag 

Lokala Hyresgästföreningen Heimdal telefontid

Lokala Hyresgästföreningen Estö telefontid

Torsdag

Lokala Hyresgästföreningen Estö telefontid

Normalt ingen verksamhet

Fredag

Lokala Hyresgästföreningen Estö telefontid

Normalt ingen verksamhet

Verksamhetskonferens Hyresgästföreningen Nynäshamn & Gotland

Lördag

Lokala Hyresgästföreningen Estö telefontid

Normalt ingen verksamhet

Verksamhetskonferens Hyresgästföreningen Nynäshamn & Gotland

Söndag

Lokala Hyresgästföreningen Estö telefontid

Normalt ingen verksamhet

Verksamhetskonferens Hyresgästföreningen Nynäshamn & Gotland

Uppdaterad 2019-09-29

Med reservation för eventuella ändringar

Telefontid – http://telefontid.hgfnynas.com

Jonas Carlsson – http;//jonas.carlsson.hgfnynas.com

Maud Pettersson – http://.maud.pettersson.hgfnynas.com

Tuula Forsius – http://tuula.forsius.hgfnynas.com

Jan-Erik Björkman – http://jan-erik.bjorkman.hgfnynas.com

Tony Nicander – http://tony.nicander.hgfnynas.com

Kim Thudén – http://kim.thuden.hgfnynas.com

Med reservation för eventuella ändringar!

© Hyresgästföreningen Nynäshamn