Tony Nicander

Denna kalender uppdateras automatisk hela dygnet och visar när jag är upptagen.

När det anges upptagen direkt under dagen är jag upptagen hela dagen och är inte anträffbar denna dagen.

När jag är tillgänglig kan du se vilken telefontid jag har nedan.
Är jag upptagen så svar jag inte mejl utan tar det vid nästa tillfälle jag tillgänglig.

Dag före helgdag och helgdagar är jag ledig!

Med reservation för eventuella ändringar – klicka här!

Tony Nicander
tfn vxl 070 697 27 44

© Hyresgästföreningen Nynäshamn